De kracht van eenheid

In het Kraanvogelmodel van BrandForceOne wordt de organisatie die moet/wil veranderen om haar ambities te realiseren benaderd als een ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden is. Het model geeft inzicht in de onderdelen van de organisatie en de verbinding hiertussen. Hoe beter de onderdelen met elkaar in verbinding staan, des te gestroomlijnder de vogel richting haar doel vliegt.

Kop 

Leiderschap

De kop van de kraanvogel is het domein van de leider(s), van richting en strategie. Als sturende kracht in de organisatie heeft het leiderschap een sleutelrol in het aanjagen van de gewenste strategische transformatie.

Lijf

De werkvloer

Het lijf staat voor het primaire proces van de organisatie. Hier kijkt men naar de kop van de vogel voor richting, helderheid, inspiratie en motivatie. Het lijf vormt tevens het onderbuikgevoel van de organisatie.

Staart

Management

De staart symboliseert het management. Van achteruit de vogel overziet zij waar de kop naartoe wil en wat er in het lijf gebeurt en stuurt zij erop dat de organisatie op de ingezette koers blijft.

Vleugels

Externe communicatie

De vleugels staan voor de verbinding met de buitenwereld, voor sales, marketing, PR en employer branding. Het in een vroeg stadium doorvertalen van de visie naar externe communicatie (o.a. website en corporate story) versnelt de interne transformatie.

Hals

Interne communicatie

De hals symboliseert de interne communicatie vanuit de kop naar de organisatie en is vaak een bottleneck bij strategische transformaties. Het opzetten van een gedegen interne communicatieaanpak is daarom een speerpunt in de kraanvogelaanpak.

Botten/spieren

Structuren/processen

De botten en spieren staan voor de structuren en processen in de hele organisatie. Door deze te laten aansluiten bij de strategie empower je de mensen binnen de organisatie om autonoom en vanuit hun kracht bij te dragen aan de strategische doelen van de organisatie.

DNA

Merkidentiteit & Cultuur

Het DNA staat voor de identiteit en de cultuur van de organisatie, en daarmee voor wie de organisatie is en hoe deze zich gedraagt. Samen vormen ze de smeerolie van de organisatie. De identiteit omdat deze het anker is voor collectieve verbondenheid en de cultuur omdat alleen door het juiste gedrag te vertonen de organisatie gaat werken zoals deze zou moeten werken. Het is bij strategische transformatie dan ook essentieel om te beginnen bij het vastleggen van de merkidentiteit en de gewenste cultuur te koppelen aan de strategie.

Pre-order nu
Het boek

Opereert jouw organisatie als een kip zonder kop of als een futloze vogel die maar moeilijk vooruit komt? Net als een kraanvogel kan een organisatie pas echt vliegen als hij in balans is. En daarvoor moeten al zijn lichaamsdelen er niet alleen zijn, maar naadloos met elkaar samenwerken: zijn kop, hals, staart, lijf en vleugels.

Het Kraanvogelmodel maakt glashelder waar je als organisatie mee aan de slag moet om te transformeren in een zelfbewuste eenheid die daadkrachtig haar doelen bereikt. Het model helpt je om alle neuzen en acties dezelfde kant op te krijgen en samen op stoom te komen in de juiste richting. Spread your wings and fly!

Over de auteur
Ellen Gackel (1978) begeleidde al meer dan 100 ondernemers bij het bepalen en uitrollen van de positionering van hun organisatie. Ze jaagt de verandering aan die bij alle mensen in de organisatie in denken en doen nodig is om de gewenste positie te bereiken.

In haar boek laat ze zien waarom strategische en organisatorische helderheid zo belangrijk zijn om met plezier en energie vooruit te komen. Met het model geeft ze een handvat waarmee iedereen die zijn ambities gestroomlijnd met anderen wil bereiken zelf aan de slag kan.

Pre-order het boek nu en ontvang 15% early-bird korting!
49,95 euro exclusief verzendkosten

Transformatieaanpak: van kop tot staart

De strategische transformatie-aanpak van BrandForceOne is gebaseerd op het Kraanvogelmodel. In deze aanpak gaan we met alle onderdelen van de kraanvogel aan de slag om de organisatie in staat te stellen haar ambities als gestroomlijnde eenheid te realiseren. Dat doen we achtereenvolgens door helderheid in de kop te creëren, mooie, actieve vleugels in stelling te brengen, de drie lagen in de organisatie vanuit helderheid, structuur en collectief zelfbewustzijn met elkaar te verbinden en mensen individueel in staat te stellen autonoom en vanuit hun kracht bij te dragen aan het realiseren van de strategische bedrijfsdoelen.

Boek Ellen als spreker

Meer weten over hoe je strategische transformatie vanuit sterk leiderschap en een inspirerende merkidentiteit aanjaagt? Boek Ellen als spreker voor een introductie over de werking van het Kraanvogelmodel.

PRE-ORDER NU HET BOEK

Het Kraanvogelmodel maakt glashelder hoe je jouw organisatie transformeert in een eenheid en tot in de vezels inricht op waar je naartoe wilt. Het laat zien hoe je alle neuzen én acties dezelfde kant op krijgt en laat samenwerken om je doelen gestroomlijnd te bereiken. Ga van kop tot staart met het model aan de slag en creëer helderheid, overzicht en grip. Breng iedereen in positie om vanuit z’n expertise bij te dragen en kom samen op stoom. Spread your wings and fly!

Pre-order het boek nu en ontvang 15% early-bird korting!
49,95 euro exclusief verzendkosten