Transformatie begint van binnen

Uw BEDRIJF NU EENS ECHT STERK POSITIONEReN?

01. Strategie

stap 1: Uw bedrijfs strategie helder op papier

We gaan in drie overzichtelijk stappen aan de slag. Stap een is het vastleggen van de positionerings­strategie. Die bestaat naast uit een inspirerend merkverhaal uit de bedrijfsstrategie. Daarmee brengen we business-sense in uw strategie in. Want mooie verhalen alleen, daar ga je je commerciële doelen niet mee bereiken.

02. Marketing

Stap 2: De marketing machine geolied laten draaien

Als tweede stap gaan we met de marketing aan de slag. We brengen de kennis, expertise en specialisten mee die nodig zijn om dat op hoog niveau te doen. Met als doel: een sterke profilering voor uw organisatie en marketing die echt voor u gaat werken. We gaan niet op de stoel van uw marketingmensen zitten, maar werken nauw met hen samen om de door ons ontwikkelde plannen uit te voeren. Door onze expertise in het proces over te dragen versterken wij uw marketing-organisatie en maken wij onszelf overbodig.

03. Organisatie & Interne Communicatie

Stap 3: Alle neuzen en acties dezelfde kant op

Als derde stap gaan we aan de slag met het meenemen van de mensen in de organisatie in de strategie en de plannen om ze uit te rollen. We helpen niet alleen bij het opzetten en uitrollen van de interne communicatie, maar begeleiden ook bij het aanbrengen van structuur in het werken, bijvoorbeeld een vaste overlegstructuur, heldere rol/taakverdeling en het werken vanuit doelgerichte agenda's. Want pas als iedereen in de organisatie weet wat de strategie is, wat zijn/haar rol in de uitrol ervan is en deze rol ook echt kan en mag pakken, kan de organisatie als geheel echt gaan vliegen!